Kwartalnik
Polskiego
Towarzystwa
Biochemicznego
Polish
Biochemical
Society
Quarterly


Numer bieżący:
Postępy Biochemii
Nr 1/2017 (Tom 63)

Current number Biochemistry:
issue 1, 2017 (vol.63)Następny numer: 2/2017 (Tom 63)
w przygotowaniu

Advances in Biochemistry:
issue 2, 2017 (vol.63)
Stereoskop, narzędzie niedoceniane

Stereo microscope, neglected toolny

 

Grzegorz Gacek

Centrum Doradztwa Naukowo-Badawczego Kawa.ska Sp. z o.o., Piaseczno

Scientific Research Advisory Centre Kawa.ska Sp. z o.o., 5 Techniczna St., 05-500 Piaseczno, Poland

 

Artykuł otrzymano 2 marca 2017 r.
Artykuł zaakceptowano 6 marca 2017 r.

Received March 2, 2016
Accepted March 6, 2016

 

STRESZCZENIE Druga połowa XX wieku była okresem intensywnego rozwoju konstrukcji stereoskopów i urządzeń peryferyjnych. Praca przedstawia zarys historii urządzeń optycznych służących stereoskopowej obserwacji obiektów nie wymagających dużych powiększeń, obiektów których wymiary lub konieczność obserwacji w świetle padającym czynią mikroskop złożony narzędziem nieodpowiednim. Przedstawiono współczesne typy układów optycznych stereoskopów, ich możliwości techniczne i potencjalne aplikacje.

ABSTRACT Stereoscopes, in author opinion, are neglected tools in modern biology. This article shortly describes technical and application capabilities of the present stereomicroscopes. The two main types of stereomicroscope construction are depicted: Greenough microscope and Common Main Objective microscope. The technological breakthrough, asymmetrical optical design of stereomicroscopes, the Fusion Optics, is presented too. Because of very wide offer of a stereomicroscope platforms, illumination systems, software and imaging systems, the article contains also very useful factors to consider when selecting a stereomicroscope.

Kwartalnik "Postępy Biochemii" jest wydawany z pomocą finansową Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Indeksowany w Medline i Agrolibrex.

"Postępy Biochemii" a quarterly published with financial support of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland. Indexed in Medline and Agrolibrex.

Copyright © by Pawel Pomorski and Polish Biochemical Society 2009-2016