Kwartalnik
Polskiego
Towarzystwa
Biochemicznego
Polish
Biochemical
Society
Quarterly

Numer bieżący:
Postępy Biochemii
Nr 3/2016 (Tom 62)

Current number Biochemistry:
issue 3, 2016 (vol.62)Następny numer: 4/2016 (Tom 62)
w przygotowaniu

Advances in Biochemistry:
issue 4, 2016 (vol.62)
Sukcesy i wyzwania na polu enzymów retrowirusowych

Successes and challenges with retroviral enzymes

Anna Marie (Ann) Skalka, Mark D. Andrake, Richard A. Katz

 

Fox Chase Cancer Center, Institute for Cancer Research, Temple University Health System, Philadelphia PA, USA

Fox Chase Cancer Center, Institute for Cancer Research, Temple University Health System, Philadelphia PA, USA

 

Artykuł otrzymano 26 maja 2016 r.
Artykuł zaakceptowano 27 maja 2016 r.

Received May 26, 2016
Accepted May 27, 2016

 

STRESZCZENIE Współpraca między zespołami badawczymi profesora dr. Wlodawera i dr Skalki trwa od niemal 30 lat. W tym czasie obie grupy opublikowały wspólnie 18 prac, w tym kilka bardzo często cytowanych artykulów w czasopismach naukowych, rozdziałów książek oraz recenzji prac przeglądowych. Ogromnie cieszymy się z możliwości dzielenia się entuzjazmem, wiedzą i doświadczaniem z naszymi Kolegami z Frederick, a także z długoletniej przyjazni, jaką się darzymy.

ABSTRACT Collaborations between the Wlodawer and Skalka laboratories have covered a period of almost 30 years. During that time our groups have co-authored 18 publications, including several much cited journal articles, book chapters, and scholarly reviews. It has therefore been most rewarding for us to share enthusiasm, insights, and expertise with our Frederick colleagues over the years, and also to enjoy lasting friendships.

Kwartalnik "Postępy Biochemii" jest wydawany z pomocą finansową Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Indeksowany w Medline i Agrolibrex.

"Postępy Biochemii" a quarterly published with financial support of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland. Indexed in Medline and Agrolibrex.

Copyright © by Pawel Pomorski and Polish Biochemical Society 2009-2016