Kwartalnik
Polskiego
Towarzystwa
Biochemicznego
Polish
Biochemical
Society
Quarterly


Numer bieżący:
Postępy Biochemii
Nr 3/2017 (Tom 63)

Current number Biochemistry:
issue 3, 2017 (vol.63)

Rycina na okladce: Fotografia na okładce przedstawia kwiaty lawendy. Wykonał ją Cezary Pikuła, uczeń Gimnazjum nr XIV im. Leopolda Staffa w Warszawie. Fotografię wykorzystano za uprzejmą zgodą Autora.Następny numer: 4/2017 (Tom 63)
w przygotowaniu

Advances in Biochemistry:
issue 4, 2017 (vol.63)
Patogeneza NAFLD w świetle wyników najnowszych badań

NAFLD pathogenesis in the light of recent research

 

Marcin Banaszczak, Ewa Stachowska

Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka, Pomorski Uniwersytet Medyczny

Department of Biochemistry and Human Nutrition, Pomeranian Medical University, Broniewskiego 24,71-460 Szczecin, Poland

 

Artykuł otrzymano 24 sierpnia 2017 r.
Artykuł zaakceptowano 25 sierpnia 2017 r.

Received August 24, 2017
Accepted August 25, 2017

 

 

STRESZCZENIE Niealkoholowe stłuszczenie wątroby (NAFLD) należy do najczęściej występujących chorób wątroby na świecie. W obecnych czasach spotyka się coraz więcej osób z czynnikami zespołu metabolicznego, cukrzycą typu II i nadciśnieniem, którego wątrobową manifestacją jest NAFLD. Większość osób cierpiących na NAFLD jest otyła, lecz choroba może dotknąć także osoby szczupłe. Choroba ta w skrajnych przypadkach może prowadzić do zwłóknienia wątroby i jej marskości. Choć NAFLD przez większość czasu pozostaje chorobą bezobjawową, to może ulec progresji do ciężkiej formy nazywanej niealkoholowym stłuszczeniowym zapaleniem wątroby (NASH), a nawet do raka wątrobowokomórkowego. W niniejszej pracy przeglądowej omówiono czynniki, które mają wpływ na patogenezę NAFLD, do których należą m.in. insulinooporność, czynniki epigenetyczne, zaburzenie funkcjonowania adipocytokin, zaburzenie flory jelitowej, stres oksydacyjny oraz markery stanów zapalnych – pochodne kwasów tłuszczowych.

ABSTRACT Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is one of the most common liver diseases in the world. Nowadays, the number of people with type II diabetes and hypertension is growing. These symptoms belong to metabolic syndrome and the liver manifestation of this disease is NAFLD. Most people suffering from NAFLD are obese but this disease can also affect the lean individuals. This disease in extreme cases can lead to liver fibrosis and cirrhosis. Although NAFLD remains largely asymptomatic for the most of the time it can progress to a severe form of disease called nonalcoholic steatohepatitis (NASH) or even hepatocellular carcinoma. In this review we describe a role of factors that influence NAFLD pathogenesis such as: insulin resistance, epigenetic factors, adipokine dysfunction, intestinal flora disorder, oxidative stress and markers of inflammatory states in the form of fatty acid derivatives.

Kwartalnik "Postępy Biochemii" jest wydawany z pomocą finansową Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Indeksowany w Medline i Agrolibrex.

"Postępy Biochemii" a quarterly published with financial support of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland. Indexed in Medline and Agrolibrex.

Copyright © by Pawel Pomorski and Polish Biochemical Society 2009-2016